Có thể dùng nhà xã hội thế chấp vay ngân hàng

Có thể dùng nhà xã hội thế chấp vay ngân hàng

Chủ trương của Bộ Xây dựng là phải tạo điều kiện tối đa cho người […]

Chi Tiết

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: Nhà thu nhập thấp sẽ có giá bán từ 8 triệu đồng/m2

Thông tin nhà ở thu nhập thấp được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần […]

Chi Tiết
Footer menu area. Create your footer menu in Appearance -> Menus